Zbiórka pieniędzy na pomoc Siostrom Benedyktynkom ze Staniątek została zakończona. Przekazaliśmy im 100% zebranej kwoty. Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę. Zachęcamy do śledzenia działalności Centrum Życia i Rodziny.

Zapisz się na newsletter:

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Ratujmy Klasztor

Kilka dni temu poruszyła nas wszystkich informacja o dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazły się Siostry Norbertanki z Imbramowic. Niestety, w podobnym położeniu jest więcej zgromadzeń. Wspólnoty takie żyją dzięki ofiarom z pobliskich parafii oraz niewielkiej produkcji.

W sytuacji ograniczeń związanych z epidemią los wielu zawisł na włosku. Tak też jest w przypadku Benedyktynek ze Staniątek.

Od kilku lat Siostry wspierają Centrum Życia i Rodziny oraz naszych Przyjaciół codzienną modlitwą. Matka Stefania Polkowska OSB przekazała nam list z prośbą o wsparcie.

Miesięczny koszt utrzymania klasztoru to przeszło 40 000 złotych. Możemy pomóc Siostrom w tym trudnym czasie. Widzieliśmy, że w przypadku Sióstr Norbertanek się udało.

Opactwo w Staniątkach to niemy świadek historii naszej Ojczyzny. Funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 800 lat, przechowując w swych wnętrzach wiele cennych zabytków.

Wspólnota liczy dziś 12 sióstr. W zeszłym tygodniu roczne śluby składała siostra Julia… Jak przed wiekami ich codzienność wyznaczana jest rytmem modlitwy i pracy. Siostry wykonują prace ogrodnicze, sprzątają klasztor i dom gościnny, obsługują ule, oborę i kurnik. Aby się utrzymać wypiekają pieczywo i produkują pocztówki.

Prosimy o lekturę listu matki Stefanii Polkowskiej OSB oraz wsparcie finansowe dla opactwa Benedyktynek w Staniątkach.

Udostępnij na:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.